banner
За нас

Нашата мисия е да работим за бъдеще, в което живеем в хармония с природата. Знаем, че благосъстоянието на хората, природата и околната среда са тясно свързани. Ето защо, ние от ТЕМПЕКО, прилагаме интегриран подход в своята работа. Стремим се да помагаме на обществото в осъзнаването на отговорността за постигане на устойчива среда за развитие. Съдействаме на бизнеса да вземе под внимание екологичните аспекти, не само с цел съответствие със законовите изисквания, но и да остане конкурентоспособен на пазара.


В нашата експертиза имаме независим, обективен и професионален подход при решаване на всеки проблем. Визията ни е да намираме балансирани решения, съчетани с професионализма и креативността на нашия екип.


Базирайки се на добрите практики и адаптирани решения, за всеки специфичен казус, вливайки своята творческа енергия, ние гарантираме постигане на желаните резултати и удовлетвореност на нашите клиенти и партньори.