banner
Обучения

ТЕМПЕКО организира обучения, по професионални теми, свързани с портфолиото на предлаганите от нас услуги.


Предлагаме индивидуални обучения (на работното място) и/или такива в малки групи.


Организираме извършване на вътрешни одити, с цел определяне нуждите от обучение, във вашата организация.