banner
ЗБУТ
  • Внедряване и поддържане на системи за управление, оперативен контрол и безопасно поведение (безопасна работа с контрактори);
  • Контрол на рискови енергии на машини и съоръжения, разрешителни режими, АТЕХ основи на безопасността;
  • Извършване на одит за установяване на съответствие на действащата система с нормативните изисквания по ЗБУТ;
  • Преглед за актуалност на нормативната уредба по ЗБУТ и пожарна безопасност;
  • Комплексно абонаментно обслужване по ЗБУТ и пожарна безопасност;
  • Изготвяне на пълен пакет документация за сертифициране;
  • Провеждане на обучения по ЗБУТ и релевантните изисквания в областта;
  • Провеждане на GEMBA проучване по отношение разбиране/култура по безопасност (what the people say & what you see;
  • Доставка, монтаж и сервиз на специално оборудване (ръчни и стационарни детектори за опасен газ; обливащи душове; комплект сорбенти за разлив; преносими и стационарни аптечки; Lock out/Tag out оборудване).