banner
Оперативни програми
  • Разработване на проекти по Оперативните програми;
  • Управление на проекти по Оперативните програми;
  • Изготвяне на тръжна документация по ЗОП и ПМС 118;
  • Информация за финансиращи програми;
  • Маркетингови услуги;
  • Бизнес анализи и прединвестиционни проучвания;
  • Разработване на бизнес планове;
  • Експертно и процесно консултиране;
  • Консултации по управление на микро, малки и средни предприятия.