banner
Aутсорсингът

Aутсорсингът е делегиране на части от повтарящи се, редовни, странични дейности извън фирмата (от вътрешнофирмени в специализирани структури) и съсредоточаване върху собствените предприемачески проекти и дейности.


Ние, от ТЕМПЕКО, ви предлагаме аутсорсинг, в направления екология и опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, управление на проекти и програми и други услуги, посочени в нашето портфолио.


Доверявайки на нас решението на вашите въпроси, по конкретни дейности и/или процеси, ще се убедите в следното:


  • Качество – за протичането на процеса се грижи професионален екип с опит.
  • Цена – тя е по-ниска и по-стабилна в сравнение с разходите при използване на собствени служители, при това и гъвкаво може да се договаря.
  • Удобство (комфорт, спокойствие) – никакъв стрес за решаването на подробности, работата ще бъде извършена от нас.

Аутсорсването на услуги към нас, ви носи и предимства, като:

  • Ако не сте в състояние да си позволите, от финансова гледна точка, квалифицирани и качествени специалисти, с аутсорсинга си ги закупувате като услуга.
  • Не е необходимо фирмата ви да се съсредоточава върху развиването или закупуването на know – how за съпътстващи и рутинни дейности – това е задължение на консултанта.
  • Консултанта защитава вашите интереси, съблюдавайки добрите практики.
  • и не на последно място, в контекста на предлаганите от нас услуги, аутсорсингът ще подпомогне развитието на вашата организация.